2018 is -the year of support of active entrepreneurship, innovative ideas and technologies

830376.35 актив қолди - (81.64 %)
186748.83 актив сотилди - (18.36 %)
1 актив нархи - 5070 сўм
actives in sale: 2905
(Baza har uch daqiqada bir dona aktiv sotuvga qo'yadi)
830376.35 aktiv qoldi - (81.64 %)
186748.83 aktiv sotildi - (18.36 %)
Sotuvdagi Aktivlar: 2905
M/UZB
5070.00
M/USD
0,62
M/EUR
0,54
M/RUB
40,86
M/UZB
5070.00
M/USD
0,62
M/EUR
0,54
M/RUB
40,86