2018 is -the year of support of active entrepreneurship, innovative ideas and technologies

853311.26 актив қолди - (83.89 %)
163813.92 актив сотилди - (16.11 %)
1 актив нархи - 4056 сўм
actives in sale: 0
(Baza har uch daqiqada bir dona aktiv sotuvga qo'yadi)
853311.26 aktiv qoldi - (83.89 %)
163813.92 aktiv sotildi - (16.11 %)
Sotuvdagi Aktivlar: 0
M/UZB
4056.00
M/USD
0,49
M/EUR
0,43
M/RUB
32,69
M/UZB
4056.00
M/USD
0,49
M/EUR
0,43
M/RUB
32,69